FESTERIVÄNNER

 

 

Det finns många fler än vi som gör året till vad det blir. Alla andra festerier och mästerier på Linköpings universitet och deras hemsidor hittar du här!

FESTERI /MÄSTERI

SEKTIONSTILLHÖRIGHET

LOGGA

Matematik Naturvetenskap (MatNat)

 

Teknisk- och kemisk biologi (TB & KB)

 

Industriell ekonomi (I)

 

Data och IT (D)

 

Ekonomföreningen vid Linköpings Universitet (ELIN)

 

Nationalekonomi och statsvetenskap (FLiNS)

 

Maskinsektionen (M)

 

Medicinsk biologi (MedBi)

 

Affärsjuridiska föreningen (AJF)

 

Kognitionsvetenskap (KogVet)

 

Lärarsektionen

 

Medicinska Föreningen (MF)

 

Logopedsektionen

 

Personalvetare (PA & BVG)

 

Psykologernas sektion (Stimulus)

 

Sjukgymnastsektionen

 

Sektionen för kultur (SeKeL)

 

Systemvetenskap (SAKS)

 

Sjuksköterskesektionen (SSK)

 

Teknisk fysik och elektroteknik (Y, Yi & Med)