FESTERIVÄNNER

Det finns många fler än vi som gör året till vad det blir. Alla andra festerier på Linköpings universitet och deras hemsidor hittar du här!

 

SEKTIONSTILLHÖRIGHET

Matematik Naturvetenskap (MatNat)

Teknisk- och kemisk biologi (TB & KB)

Industriell ekonomi (I)

Data och IT (D)

Ekonomföreningen vid Linköpings Universitet (ELIN)

Nationalekonomi och statsvetenskap (FLiNS)

Maskinsektionen (M)

Medicinsk biologi (MedBi)

Affärsjuridiska föreningen (AJF)

Kognitionsvetenskap (KogVet)

Lärarsektionen

Medicinska Föreningen (MF)

Logopedsektionen

Personalvetare (PA & BVG)

Psykologernas sektion (Stimulus)

Sjukgymnastsektionen

Sektionen för kultur (SeKeL)

Systemvetenskap (SAKS)

Sjuksköterskesektionen (SSK)

Teknisk fysik och elektroteknik (Y, Yi & Med)