Post & Namn: Mailadress

Sjäf, Oliver: chef@vi-ling.se

 

Kassör, Isabelle: kassor@vi-ling.se

 

Mat & gyckel, Emilia: mat&gyckel@vi-ling.se

 

Personal, Filip: personal@vi-ling.se

 

Spons, Malin: spons@vi-ling.se

 

PR & info: info@vi-ling.se

 

Ljud & ljus, Martin: ljudljus@vi-ling.se

 

Transport & bokning, Emil: transport&bokning@vi-ling.se

 

Öl & bar, Niklas: alkohol@vi-ling.se

 

Tryck & design, Lana: tryck&design@vi-ling.se

 

Sittning, Miranda: sittning@vi-ling.se

 

Biljett & paintball, Jakob: biljett&paintball@vi-ling.se