Andreas Larsson Stål

Namn: Andreas (Michael Harry) Larsson Ståhl
Post: Transport och bokning + Väder
Ålder: 22
Hemhemma: Sollentuna, Stockholm
Backar aldrig ifrån: förfest i skägget
Högsta önskan: få se Ludde insläppt på kk
Pinsamt minne: välte 4 flak öl i rulltrappan efter x-ling, fann dock tröst i att se Vlad göra samma tabbe