Jacob Bringefalk

Namn: Jacob Bringefalk


Post: Ljud & Ljus


HemHemma: Peking


Ålder: 2 år äldre än Ellen


Högsta önskan: Cobe till pallen


Världsmästare i: Pitt eller Pung


Motto: "pitt"


Pinsamt minne: Var nykter på en fest