Sam Falakeh

Namn: Sam Falakeh 
Ålder: 21 år.
Post: Ljud & Ljus
Hemhemma: Teheran
Spenderar csn på: Vet inte men det försvinner fort.
Världsmästare i: jävlas med orre
Högsta önskan: Slippa programmering