Tess Otterlund

Namn: Tess Otterlund
Post: Spons
Ålder: 20
Hemhemma: Stockholm
Bästa fyllorna: alla som slutar med hjärnskakning 
Svaghet på fyllan: önskar orimligt många låtar när jag är ute
Världsmästare i: att få mina låtönskningar nekade av DJ:n