POST & NAMN: MAILADRESS

Sjäf, Milton: chef@vi-ling.se


Kassör, Markus: kassor@vi-ling.se


Personal, Anton: personal@vi-ling.se


Spons & PR, Matthias: naringslivsansvarig@vi-ling.se


Bygg och Dekor: bygg&dekor@vi-ling.se


Ljud & ljus, Jakob: ljudljus@vi-ling.se


Transport & bokning, Robin: transport&bokning@vi-ling.se


Öl & bar, Karl: alkohol@vi-ling.se


Tryck & design, Smauel: tryck&design@vi-ling.se


Sittning & Gückel, Ellen: sittning@vi-ling.se


Biljett & paintball, Theo: biljett&paintball@vi-ling.se


Mat, Fred: mat@vi-ling.se