David Johansson

Namn: David Johansson


Post: Ljud & Ljus


HemHemma: TÖreboda


Ålder: Tjugo


Drömbokning till Pallen: Snoop dogg


Styrka: Minttu


Svaghet: Minttu


Högsta önskan: Att Bobo blir frisk