Emil Pihl

Namn: Emil Pihl


Post: Ljud & Ljus


HemHemma: Stockholm


Ålder: 23


Drömbokning till Pallen: Salvatore Ganacci


Styrka: Häfver allt utan sprut


Svaghet: Fest i holma


Högsta önskan: Att inte bli bakfull